201108191313743423aKMBEHgT201108191313743474tYauwdAB201108191313743567JMWbJsV9201108191313744967c5ZcwVe9201108191313745009CNeLNCrQ201108191313745078Ijtv9dcC201108191313745131FzLKIvbh201108191313745244SJToZLvL

Vätsketransport

AVTAPPNINGSSLANG

16639.jpg

Flatrullad vätskeslang Användningsområde: Tryck- och avtappningsslang för länspumpning samt bevattning av jordbruks-, trädgårds-, idrotts- och...

OLJESLANG PVC

Oljebeständig sug- och tryckslang Användningsområde: Lämplig för tankrengöring, transport av oljor, bensin och kemikalier. Konstruktion:...

SUG- OCH TRYCKSLANG

16637.jpg

Mycket kraftig och slitstark PVC-slang Användningsområde: Lämplig för slamsugning, länspumpning, transport av blästersand, cement, betong, spa...